Kế hoạch về việc tổ chức chương trình giao lưu giữa các thế hệ sinh viên Ký túc xá và chào đón năm mới - Xuân 2022.