Cấp Trường

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Thứ tự Họ và tên Chức danh Cựu sinh viên khoa Email Số điện thoại
1 Huỳnh Công Ba Thường trực Khoa Vật lí bahc@hcmue.edu.vn 0903847674
2 Nguyễn Thị Yến Nam Thường trực Khoa Tiếng Nga namnty@hcmue.edu.vn 0908715999
3 Phương Diễm Hương Thường trực Khoa Ngữ văn huongpd@hcmue.edu.vn 0979722970
4 Võ Thị Hồng Trước Thường trực Khoa Tâm lý học hongtruoc@yahoo.com 0918470009
5 Lâm Thanh Minh Thường trực Khoa Giáo dục Thể chất minhlth@hcmue.edu.vn 0988696101
6 Lê Phan Quốc Thường trực Khoa Sinh học quoclp@hcmue.edu.vn 0918805270
7 Tạ Quang Lâm Ủy viên Khoa Toán - Tin học taqlam@gmail.com 0903722645
8 Đinh Phương Thảo Ủy viên Khoa Tiếng Anh dinhthiphuongthaonxbvhvn@gmail.com 0913899678
9 Ngô Chơn Tuệ Ủy viên Khoa Lịch sử tuenc@hcmue.edu.vn 0988941656
10 Nguyễn Phước Lộc Ủy viên Khoa Tiếng Trung phuocloc2310@gmail.com 0918846220
11 Nguyễn Văn Bỉnh Ủy viên Khoa Hóa học   0918659729
12 Nguyễn Quốc Việt Ủy viên Khoa Công nghệ Thông tin vietnqu@hcmue.edu.vn 0363358775
13 Thân Trọng Thụy Ủy viên Khoa Địa lí thantrongthuydnvtours@gmail.com 0909024567
14 Nguyễn Thị Tú Quyên Ủy viên Khoa Giáo dục Đặc biệt quyenntt@hcmue.edu.vn 0918404450
15 Nguyễn Hữu Trí Ủy viên Khoa Tiếng Trung   0903616515
16 Nguyễn Ngọc Thanh Ủy viên Khoa Tiếng Nga   0918548353
17 Trần Thế Mỹ Ủy viên Khoa Giáo dục Quốc phòng Tranmyqd3@gmail.com 0934158178
18 Trần Thị Huyền Trang Ủy viên Khoa Giáo dục Thể chất    
19 Lê Ngọc Tường Khanh Ủy viên Khoa Giáo dục Tiểu học khanhlnt@hcmue.edu.vn 0938341568
20 Võ Tấn Khóa Ủy viên Khoa Tiếng Pháp tankhoavu@gmail.com 0966717919
21 Lê Thị Tâm Ủy viên Khoa Giáo dục Mầm non tamanh@yahoo.com 0903302206
22 Nguyễn Tấn Hưng Ủy viên Khoa Giáo dục Chính trị