Liên hệ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: +8428 3835 2020

Email: alumni@hcmue.edu.vn

Liên hệ